Om en nära anhörig avlider är det inte bara saker som begravning, begravningsceremoni och minnesstund som ska ordnas med. Utan då är det även de nära anhörigas ansvar att se till att ordna en gravplats, se till att dödsboet tas om hand, fixar en bouppteckning i god tid, samt tar hand om alla papper och dokument som måste tas itu med. 

Dessa moment kräver inte bara planering, tid och engagemang, utan de allra flesta av dessa moment påverkas även av olika lagar och regler, vilket i sig innebär en hel del juridiska frågor och bestämmelser. Så som exempelvis vad som händer med den dödes arv, vem som är ansvarig för att skicka in dödsanmälan, vad testamentet säger, och så vidare. 

Få juridisk hjälp

För att dessa juridiska frågor inte ska bidra till onödiga tvister, tjafs eller diskussioner inom familjen är det mycket smart att ta hjälp av en juridisk rådgivare i samband med dödsfallet. Det inte minst om ni är många arvtagare och arvingar. Frågor och processer som bouppdelning, bouppteckning, arvskifte, äktenskap och testamente kan nämligen vara svårt. 

Idag finns det flera olika juristbyråer du kan vända dig till för att få hjälp med just dessa frågor. Att få juridisk rådgivning i samband med dödsfall i Stockholm kan inte bara minska risken för konflikter och tvister om familjen. Utan rådgivningen kan även bidra till att alla inblandade kan känna sig tryggare, lugnare och mer tillfreds i hela processen!