Att förlora en familjemedlem eller nära anhörig, en släkting, en vän, en kollega eller annan närstående är för de allra flesta otroligt jobbigt och ledsamt. Det är många känslor som kommer upp till ytan, samtidigt som man ska bearbeta och ta itu med en djup sorg och ett stort lidande inom sig. 

Som om inte det vore nog så innebär ett dödsfall också att man inom en viss tid måste anordna en begravning och en begravningsceremoni. Det inte bara för att de som vill ska få en chans att sörja och ta ett sista farväl, utan det också av praktiska själ där kroppen måste tas om hand på ett passande sätt. 

30 dagar efter dödsfallet

När det kommer till att anordna en begravning i Stockholm finns det flera olika tillvägagångsätt. Något som däremot alla måste ta hänsyn till är den svenska lagen om att man måste jordfästa eller kremera kroppen inom 30 dagar efter dödsfallet. 

Vid jordfästning ska begravningsceremonin ske innan eller i samband med själva jordsänkningen. Väljer man att kremera kroppen ska begravningen ske inom ett år efter kremeringen. Där kan man välja att sprida askan vid en minneslund eller på annan ansedd plats, eller att begrava urnan med askan i en så kallad urngrav. 

Era personliga önskemål 

Oavsett om ni har tänkt jordfästa eller kremera den avlidnes kropp är det ett faktum att man idag har alla möjligheter att skapa en begravning som känns både personlig och respektfull, där man sörjer och hedrar den avlidne på ett vackert och fridfullt sätt. Det inte minst om man tar hjälp av en begravningsbyrå, där de med deras erfarenhet och kunskap gör det hela till en lugn och trygg process oavsett önskat tillvägagångssätt. 

En begravning kan utformas efter den avlidnes önskemål eller efter de nära anhörigas önskemål och idéer. Sannolikheten är oavsett väldigt stor att ceremonin kommer kännas trivsam för alla. Såklart är en begravning en jobbig och ledsam stund. Men det kan samtidigt kännas både fint och skönt för de efterlevande att få sörja tillsammans på det sättet.